Мій кошик

Словник

Монетоприймач (монетник, жетоноприймач, компаратор, Coin acceptor).
Монетоприймачі діляться на чотири види:
--- монетоприймачі еталонного типу (компаратор);
--- програмовані монетоприймачі;
--- монетоприймачі-селектори;
--- монетоприймачі з функцією видачі здачі.


Монетоприймач еталонного типу.

Пристрій цього типу може використовуватися для прийому монет (жетонів) одного номіналу в ігрових, торговельних автоматах. Принцип дії заснований на порівнянні параметрів монет з електромагнітними параметрами еталонної монети встановленої всередині монетоприймача. Якщо параметри близькі до еталонних, то монета або жетон приймаються.


Монетоприймач програмований.
Монетоприймач цього типу здатний зберігати в пам'яті інформацію про номіналах і параметри різних монет (жетонів). В момент прийому монети отримана інформація про її електромагнітні характеристики, діаметр та інші параметри порівнюються з характеристиками збереженими в пам'яті і таким чином визначається номінал монети.


Монетоприймач-сортер (сортувальник, Coin selector).
Це програмований монетоприймач з функцією сортування монет по двох або більше каналах. Сортувальник зручний, коли необхідно автоматично сортувати прийняті монети згідно номіналах.


Монетоприймач з функцією видачі здачі (Coin mechanism).
Це пристрій об'єднує в єдиному конструктиві монетоприймач-сортер і систему видачі монет. Монетоприймач з функцією видачі здачі здатний приймати дозволені монети, визначати їх номінал, укладати монети в трубки відповідні діаметру і номіналу монет та видавати здачу по команді ігрового або торговельного автомата.


Банкнотоприймач (купюроприймач, валідатор, Bill acceptor, Bill validator).

Це пристрій, здатний визначати справжність (валідність) і номінал банкнот порівнюючи прийняті купюри (банкноти) з образами збереженими в пам'яті.
Купюроприймачі можна розділити на два типи:
--- купюроприймачі без стекера (касета, кеш бокс, cash box)
--- купюроприймачі з накопичувачем банкнот (стекер, касета, кеш бокс, cash box)


Купюроприймач без стекера (касета, кеш бокс, cash box).
Банкнотоприймач без укладальника купюр. Прийняті банкноти потрапляють безпосередньо в грошовий ящик ігрового, торговельного автомата або платіжного терміналу.


Купюроприймач з накопичувачем банкнот (стекер, касета, кеш бокс, cash box).
Банкнотоприймач з укладальником або накопичувачем банкнот здатний приймати банкноти і укладати їх в стекер (касета, кеш бокс, cash box). Накопичувачі (стекер, касета, кеш бокс, cash box) можуть бути ємністю від 100 до 1000 банкнот, з замком або без замка, а також зйомними.


Вендінг (Vending).
Автоматизована торгівля або торгівля через торговельні автомати. Вендінгом може називатися індустрія в цілому і один торговельний автомат зокрема.


Торговельний автомат (вендор).
Автомат здатний продавати (в деяких випадках готувати) будь-який товар після його оплати покупцем.


Геймінг (Gamming).
Індустрія розваг.


Хопер (Coin hopper).
Пристрій здатний накопичувати монети або жетони і видавати їх за командою ігрового або торговельного автомата. Також використовується для видачі грошового виграшу в ігрових автоматах і в автоматах розміну купюр.


Інтерфейс.
Під інтерфейсом розуміють сукупність електронних, механічних і логічних засобів передачі інформації.
Типи інтерфейсів розрізняються по угрупованню переданої інформації.
Інтерфейси можна розділити на два типи:
--- послідовні
--- паралельні


Паралельний інтерфейс (Parallel interface).
У паралельних інтерфейсах інформація передається одночасно по декількох каналах. При передачі даних по паралельному інтерфейсу кожному контакту в роз'ємі порівняно певне призначення, тобто, при впізнанні справжньої монети або купюри низькорівневий імпульс виникне тільки на одному з контактів, відповідному цій монеті або купюрі. Спеціальний контакт Inhibition (дозвіл/блокування) служить для дозволу/заборони прийому даного типу монети/купюри. Якщо в момент розпізнавання платіжної одиниці цей сигнал перейде в нижній рівень, то банкнота/монета буде повернена. Якщо ж рівень сигналу (TTL) залишиться високим, то платіжна одиниця буде прийнята. Кількість типів монет/банкнот, що приймаються при роботі з паралельним інтерфейсом обмежена кількістю доступних каналів, тобто проводів.


Послідовний інтерфейс (Serial interface).
У послідовних інтерфейсах для передачі інформації в певному напрямку використовується тільки один канал. При симплексній передачі цей канал дозволяє передавати інформацію тільки в одному напрямку (наприклад, від відеокамери на монітор, але не назад), при повнодуплексному - в двох напрямках одночасно (наприклад, по телефонній лінії), при напівдуплексному по черзі по одному каналу в двох напрямках (наприклад, при зв'язку за допомогою звичайної радіостанції з тангентою, яка перемикає режими прийому/передачі).
Під послідовним інтерфейсом в термінології платіжних систем розуміється повнодуплексний чьотирьохпровідний інтерфейс, подібний стандартному RS-232, що містить лінію передачі (Rx), прийому (TX), а також дроти живлення (Vcc) і землі (GND). Таким чином, передача інформації між платіжним пристроєм і автоматом може здійснюватися в двох напрямках одночасно, але по різних проводах. Пристрій, що працює по послідовному інтерфейсу, управляється запитами автомата. Якщо в момент пред'явлення платіжної одиниці автомат не подавав запит на пристрій, то вона буде повернена незалежно від того, визначена вона чи ні. Кількість типів монет/банкнот, що приймаються при роботі з послідовним інтерфейсом, обмежена розрядністю (5 або 6 значущих біт) переданого слова і становить, таким чином, від 64 до 128.


Імпульсний інтерфейс (Pulse interface).
Найбільш простим з послідовних інтерфейсів є імпульсний (послідовний симплексний). Пристрій, що працює по імпульсному інтерфейсу, після впізнання платіжної одиниці формує на своєму виході послідовність низькорівневих TTL-імпульсів, кількість яких відповідає номеру запрацьованого каналу, тобто, типу прийнятої банкноти/монети. Теоретично кількість типів монет/банкнот, що приймаються при роботі з імпульсним інтерфейсом, необмежено, але на практиці воно визначається параметрами автомата.


Протокол обміну даними.
Це набір правил, угод, сигналів і процедур, що регламентує інформаційний обмін між пристроями (банкнотоприймач, хопер, монетоприймач, материнська плата, хост машина), зокрема, обмін даними між ними.


Протокол EXECUTIVE.
Цей протокол був розроблений на початку 1980-х років фірмою Mars Electronics International для управління пристроями ігрових і торговельних автоматів з електронним управлінням. Стандарт на протокол жорстко заданий вимогами фірми-розробника Mars Electronics International. Транзакції автомата відбуваються під управлінням монетоприймача, а ціни можуть зберігатися як в автоматі, так і в самому монетоприймачі (якщо потрібна більш детальна історія аудиту). З роками цей послідовний інтерфейс розвивався з метою забезпечення підтримки безготівкових платіжних систем. У стандарті строго визначена форма роз'єму для з'єднання компонентів, живлення 24 В постійного струму подається за окремим кабелем.


Протокол MDB / ICP.
Протокол MDB - послідовний інтерфейс (Multi-Drop Bus, багатоабонентська шина), був розроблений компанією CoinCo на початку 1990-х років на замовлення компанії Coca-Cola з метою подальшої розробки дешевого примітивного монетоприймача, який можна було б ставити в серйозний торговий автомат, повністю зосереджуючий управління всіма транзакціями. Цей протокол був схвалений NAMA в 1994 році і підтримує всі типи платіжних систем - монетоприймачи, банкнотоприймачі і безготівкові пристрої. Після цього протокол був схвалений і доповнений Європейською асоціацією виробників торгових автоматів (EVMMA) і отримав назву ICP (Internal Communications Protocol, протокол для внутрішнього зв'язку). Хоча ICP практично ідентичний MDB, деякі малопомітні відмінності між ними все-таки є, особливо в області безготівкових розрахунків. На основі протоколів MDB і ICP був розроблений новий узгоджений стандарт, який отримав найменування MDB/ICP version 1. В даний час цей стандарт підтримується NAMA, EVMMA і EVA.


Протокол MICROMECH.
Цей протокол спочатку використовувався як засіб зв'язку між пристроєм прийому і видачі монет (жетонів) і контролером платіжної системи. Згодом цей інтерфейс був розширений таким чином, щоб контролер торговельного автомата міг безпосередньо управляти різними периферійними пристроями. Даний інтерфейс, строго кажучи, не є послідовним, оскільки для передачі даних з платіжної системи в торговельний автомат в ньому використовується послідовний зв'язок, а для передачі даних від автомата на пристрій повернення монет застосовується паралельна.
Інтерфейс цього типу був розроблений для трьохтрубних пристроїв видачі здачі, прийнятих в США. Асоціацією NAMA була опублікована специфікація по розширенню цього стандарту для можливості роботи з безготівковими платіжними пристроями при використанні того ж самого електрообладнання (MC500 Credit Interface). В даний час на ринок випущені поворотні пристрої з чотирма трубками, які ще більше розширюють можливості даного інтерфейсу. Спочатку інтерфейс передбачав 12-контактний роз'єм з харчуванням 110 В, після чого був розроблений варіант на 24 В, а потім роз'єм був розширений до 15-контактного, який підтримував як обидві напруги харчування, так і роботу з чотирма трубками.


Протокол SIMPLEX III/L +.
Цей протокол є розширенням інтерфейсу Micromech і був розроблений спільно компаніями NRI для Simplex III і CoinCo для L +. В ньому усунуто прив'язка до конкретних монет, що дозволило вийти за межі внутрішнього американського ринку і використовувати цей інтерфейс на будь-якому трьохтрубному монетоприймачі незалежно від використовуваної грошової одиниці.


Протокол SIMPLEX 0.
Цей протокол, розроблений фірмою NRI є комбінацією послідовних ліній зв'язку, за якими передається інформація від монетоприймача про заборону прийому монет, їх маршрутизації і накопичення кредиту, і паралельних ліній, за якими контролер і монетоприймач обмінюються інформацією про повернення монет, переповненні трубок, нестачі здачі і стані двигунів. Торговельні транзакції при цьому повністю управляються контролером автомата. Цей інтерфейс використовується також і в деяких європейських торговельних автоматах.


Протокол VCCS.
Цей стандарт протоколу був встановлений компанією Coca-Cola для Японії і ряду інших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Цей послідовний інтерфейс підтримує роботу з монетоприймачачи, банкнотоприймачами і безготівковими платіжними системами. В одному роз'ємі поєднується і двунаправлена передача даних і дроти живлення. Цей протокол обмежений прийомом виключно монет даного регіону.


Протокол HII.
Цей протокол, заснований на логічній моделі взаємодії платіжної системи і торговельного автомата і структурований відповідно до стандарту OSI (Open Systems Interconnect, взаємодія відкритих систем), був розроблений компанією MEI на початку 1990-х років. Хоча він і застосовується в пристроях виробництва MEI, на даний момент він схвалений до використання тільки виробниками таксофонів.


Протокол CCTalk.
Протокол CCTalk (CC-Talk) являє собою протокол послідовного зв'язку для низькошвидкісних мереж. Цей протокол, який працює по трьохпровідній лінії (харчування, земля, дані) був розроблений для забезпечення взаємозв'язку між різними видами обладнання, призначеного для ідентифікації та прийому банкнот і монет. У базовому варіанті він розрахований на конфігурацію з одного головного пристрою і одного периферійного. У розширеному варіанті даний протокол дозволяє підключити до головного пристрою кілька периферійних, що відрізняються адресами. Хоча цей протокол і є по суті своїй багатоабонентським, тобто дозволяє працювати з безліччю кінцевих пристроїв, найбільш широко він застосовується в системах, що складаються з одного головного і одного підлеглого пристрою.
Формати кадрів, що передаються в потоці даних, аналогічні формату RS-232 (при цьому рівні напруги не співпадають з RS-232), що означає, що cctalk може без проблем поєднуватися з величезною кількістю вже існуючих додатків в області систем управління. При цьому не потрібно застосування якихось проблемно-орієнтованих (спеціалізованих) мікросхем, нестандартних кабелів, роз'ємів і т.д. Апаратна частина для реалізації протоколу проста в реалізації і недорога у виконанні.
Розробка протоколу проводилася від низу до верху (від простого до складного), тобто за основу був узятий стандартний формат RS-232, до якого були додані деякі елементи, необхідні в роботі з платіжними пристроями. Таким чином, протокол cctalk є ідеальним для застосування в індустрії автоматичних платіжних систем і не перевантажений надлишковими функціями та налаштуваннями. Для роботи з ним немає необхідності в реалізації складних верифікаційних алгоритмів або послідовностей для обробки транзакцій. Зараз найбільш актуальними проблемами в сфері платіжних систем вважаються можливість віддаленого програмування наборів прийнятих монет і банкнот, а також віддалена прошивка FLASH-пам'яті. В цьому плані протокол cctalk можна розглядати як оптимальне рішення з точки зору поєднання простоти і надійності.


Стандарт з'єднання RS-232.
RS-232 - це стандартний електричний інтерфейс для послідовної передачі даних, що підтримує асинхронний зв'язок.
Цей стандарт з'єднання обладнання був розроблений в 1969 році низкою великих промислових корпорацій і опублікований Асоціацією електронної промисловості США (Electronic Industries Association - EIA). Міжнародний союз електрозв'язку ITU-T використовує аналогічні рекомендації під назвою V.24 і V.28. В СРСР подібний стандарт описаний в ГОСТ 18145-81.
Стандартна швидкість передачі для RS-232 - 9600 біт/сек на відстань до 15 м.
У загальному випадку цей стандарт описує чотири інтерфейсні функції:
--- визначення керуючих сигналів через інтерфейс;
--- визначення формату даних користувача, переданих через інтерфейс;
--- передачу тактових сигналів для синхронізації потоку даних;
--- формування електричних характеристик інтерфейсу.


Стандарт з'єднання RS-232-C.
RS-232-C є стандартом інтерфейсу, розробленого EIA (Electronics Industries Association) (RS - Recommended Standart, C - веpсія) в 1962р. EIA RS-232-C описує несиметричний інтерфейс між апаратурою прийому і передачі даних, що працює в режимі послідовного обміну даними зі швидкостями до 20000 біт/сек, однак довжина кабелю обмежена 50 футами (15 м).
Специфікації RS-232-C не обмежують максимальну довжину кабелю, але обмежують максимальне значення його ємністю 2500 ПФ. Ємність телекомунікаційних кабелів різна, проте загальноприйнятою довжиною, що задовольняє даній специфікації вважається довжина 50 фут (15 м) (до 20000 біт). Чим вище швидкість передачі, тим більше спотворення сигналу, викликані ємнісними характеристиками кабелю. Випускаються спеціальні кабелі інтерфейсу прямого зв'язку RS-232-C низькою ємності, які задовільно працюють зі швидкістю 9600 біт на відстані по 500 футів (150 м).

 

Замок.
Замок - це запірний пристрій. Застосовується для замикання.
Бувають:
- механічні замки
электромеханічні замки
Види замків:
--- сувальдні замки - являє собою комбінацію з спеціальних пластин (сувальд), що мають фігурні прорізи.
--- циліндрові замки - в них секретний механізм зібраний в стандартизований змінний вузол (личинку). Найбільш поширеним різновидом є штіфтовий замок.
--- дискові замки - є набором дисків з свердловиною яка проходить через них. На кожному диску є проріз, в яку повинен впасти невеликий штифт-баланс коли його відкривають своїм ключем.
--- кодові замки - відкриття такого замка здійснюється не ключем, а установкою кодової комбінації.


Лічильник (електромеханічний, електричний, мініатюрний).

Пристрій рахунку числа імпульсів, що визначає і підсумовує число імпульсів які надійшли.


Кнопка (електромеханічна).
Мініатюрний механічний пристрій для передачі сигналу/введення інформації. Кнопка це елементарний фізичний механізм передачі електричного сигналу різних пристроїв шляхом замикання або розмикання двох або більше контактів. По суті своїй є датчиком зовнішнього фізичного впливу (факту натискання), передаючий далі цей факт з'єднаним з ним пристроям. Для користувача термін «кнопка» обмежений кришкою, частиною конструктиву механізму «кнопка», на яку він, власне, і натискає. У більш широкому сенсі кнопка - якась обмежена поверхність, натискання на яку приводить до відповідної реакції пов'язаного з нею пристрою.


Фільтр (фільтр живлення) електромагнітних завад (EMI) (EMI Filters).
Пристрій для виділення бажаних компонентів спектра електричного сигналу і/або приглушення небажаних.


Мікроперемикач (мікрик).
Це пристрої, призначені для комутації електричних ланцюгів.
Мініатюрна кнопка з однією групою контактів і мініатюрним штоком для роботи в якості кінцевих замикачів механізмів називається мікроперемикачем (мікрик).


Панель вкидання монет (жетонів) TOP COIN ENTRY.
Верхня металева хромована накладка на корпус автомата призначена для вкидання монет (жетонів) в монетоприймач вбудованого типу.


Гучномовець (динамік).
Пристрій для перетворення електричних сигналів в акустичні і випромінювання їх в навколишній простір.


Друкована плата з ігровою програмою (game board).
Це пластина, виконана з діелектрика, на якій створений електропровідний ланцюг (електронна схема) з мікро контролером (мікропроцесором), мікросхемою пам'яті і різними електронними компонентами, які дозволяють запрограмувати її ігровою програмою, для подальшого використання в ігровому автоматі (відеослот).


Блок живлення (імпульсне джерело живлення).
Радіоелектронний пристрій, призначений для забезпечення ігрових або торговельних автоматів, платіжних терміналів електричним живленням.
Розрізняють первинні і вторинні джерела живлення.


Роз'єм (електричний).
Електромеханічний пристрій, призначений для швидкого з'єднання (роз'єднання) одного або декількох (до декількох десятків) електричних проводів, що з'єднують окремі блоки ігрового або торговельного автомата.


Маячок сигнальний.
Пристрій застосовується в автоматах для оповіщення робочого процесу.


Дверні перемикачі (розмикачі дверні).
Це різновид мікроперемикачів, які встановлені в зоні відкривання дверей автомата і призначені для комутації при відкриванні/закриванні будь-якого типу дверних, віконних та інших рухомих механізмів.


Лампочки та світлодіоди.

Призначені для підсвічування чого потрібно в торговельних та ігрових автоматах.


Тримач монетоприймача (монетник, жетоноприймач, holder, cradle).
Це кронштейн монетоприймача.


Платіжний термінал.
Це стаціонарний пристрій, який призначений для прийому платежів за різні послуги (банківські, комунальні, інтернет і т.д.).
Платіжний термінал - апаратно-програмний комплекс, що забезпечує прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування. Для платіжного термінала характерна висока ступінь автономності його роботи. Контроль за роботою можна робити через Інтернет.


Ігровий автомат (Slot machine).
Це пристрій призначений для азартної розважальної гри.
Ігровий автомат (азартна гра) - обладнання, встановлене в гральному закладі і використовується для азартних ігор.
Slot machine - так називають ігровий автомат в англійській повсякденній мові.
Slot - значить щілину.
Натяк на родову ознаку - наявність отвору для опускання монети.
Прізвисько: one-armed bandit, однорукий бандит.
Слот машини можна розділити на дві великі групи:
--- механічні слоти - «однорукі бандити» часто з ручкою для запуску гри, зазвичай мають три барабана і від однієї до п'яти ігрових ліній. Можуть запускатися кнопкою.
--- відео слоти - це більш сучасний вигляд слот машин, де для зображення барабанів використовується екран. У відео слотах може бути до п'яти барабанів і до п'ятдесяти ліній для гри. Завдяки використанню комп'ютерних технологій, в таких ігрових автоматах гравцеві надається широкий набір додаткових можливостей, що підвищують інтерес до гри, таких як бонусні ігри і бонусні раунди, «розкидані» символи, «дикі» символи і так далі.


Американська рулетка.
Спеціальна форма рулетки з прискореним ходом гри.


Алієтичні фігури.
Розташування фігур після 4 ходів при простому шансі.


Банк.
Окремий ігровий стіл як противник в грі.


Бухгалтерія.
Запис і підведення підсумків безперервності після певного маршу або ставки.


Блокування (prison).
Після появи нуля ставки простих шансів блокуються і не можуть грати в наступній грі.


Обертання (оборот).
Ігровий відрізок, який охоплює потрібні ходи, щоб дати можливість з'явитися кожній частині шансу видів шансів.


Граблі (лопатка).
Робочий прилад у круп'є для ставки і збору жетонів.


Д'Аламбер.
Французький математик, який розробив техніку гри. Жан ле Рон д'Аламбер першим довів хибність так званого «закону рівноваги».
«Цей закон, - писав Д'Аламбер, - припускає рівновагу всіх подій складаючих один безперервний і нескінченний ряд, і аж ніяк не дискретна безліч подібних подій, обмежених людським сприйняттям і тимчасовим фактором».
Тому можна вважати п'ять-шість партій в рулетку саме такою безліччю дискретних подій, які не мають ніякого відношення до фізико-математичних реалій навколишнього світу.


Подвійне блокування.
Двічі блокована (закрита) ставка після дворазової появи нуля. Вживається тільки при простому шансі.


Домінанта.
Неодноразове з'явлення частини шансу.


Дублети.
Дворазове випадання однакового числа.


Дриллинг (трійня).
Триразове випадання однакового числа.


Подвійна ставка.
Прогресія з виграшем.


Розподіл.
Частини ставки з банком після однієї нульовою гри.


Жетон, чіп (chip).

Ігрові гроші.


Закони рулетки.
Закономірність в випаданні номерів.


Закон двох третин (закон третини).
Найточніший закон з так званих законів рулетки. Як правило, можна вважати, що за один оборот з'являються лише дві третини можливих результатів, а одна третина не з'являється через повторення.


Гра від краю.
Спроба обійти вищу ставку ігрового столу.


Інтуїтивна гра.
Без системи, гра тільки за відчуттям.


Полунички.
Гра Fruit Coctail від компанії Igrosoft.


Контргра.
Гра на шанс, що не з'явився в попередній грі.


Купюроприймач (валідатор, банкнотоприймач).
Пристрій, призначений для прийому паперових грошей, зазвичай використовується в апаратах і системах самообслуговування населення (торговельних та ігрових автоматах, платіжних терміналах). За допомогою систем датчиків, купюроприймач визначає номінал купюри і перевіряє її справжність, використовуючи порівняння оптичних і магнітних характеристик купюри з еталонним образцем який зберігається у вбудованій флеш пам'яті. Прийняті купюри зберігаються в стеккері (металевому ящику, сейфі) або в спеціальному мішку.


Ліміт.
Обмеження капіталу на ставки.


Лопнувший.
Загальна втрата при системній грі.


Мінімум.
Мінімальна ставка для всіх шансів.


Максимум.
Дозволений на одному столі розмір найбільшої ставки за шанс.


Багаторазові шанси.
Шанси, з якими можна виграти більше, ніж ставлять.


Монетоприймач.
Пристрій, призначений для прийому монет, зазвичай використовується в апаратах і системах самообслуговування населення (торговельних та ігрових автоматах). За допомогою систем датчиків, монетоприймач визначає номінал монети та перевіряє її справжність, порівнюючи вагові і магнітні характеристики монет з еталонним образцем який зберігається у вбудованій флеш пам'яті. Прийняті монети зберігаються в спеціальному мішку або переміщуються в пристрій для видачі монет (монетовозвратний механізм, хопер).


Марш.
Складова частина систематики, що показує, який шанс повинен бути поставлений.


Безперервність (Permanent).
Запис номерів по порядку їх слідування, один за одним, на столі.


Нуль (Zero).
Число 0, називається також банківським числом. Він дає математичну перевагу банку.


Оголошення.
Оголошення круп'є ставки гравцям.


Оголошення гри.
Чітко встановлені ігрові комбінації, які виконуються круп'є.


Окружність (коло).
Перегородка і диск рулеточної машини який вертиться.


Сектори окружності.
Розташовані поруч, один з одним, цифри на рулеточному столі.


Гра по колу.
Гра, яка виробляється по диску рулетки.


Залишок.
Відсутні або відстаючі частини жетонів.


Перервання (припинення).
Зміна шансу на противошанс і навпаки.


Перервання ходу.
Ізольований протихід що стоїть між двома серіями.


Прогресія.
Різноманітне підвищення ставки.


Решітка.
Підрозділ безперервності на відрізки однакової довжини.


Розміщення.
Поставити жетони на табло.


Рука (круп'є, дилер).
Службовець ігрового банку, який кидає кульку.


Зміна руки.
Циклічна зміна круп'є, що кидає кульку.


Система.
Точно позначає вид гри.


Серія.
Повторення видів шансів.


Слот (Слот-машина).
Азартний ігровий автомат, відомий також як «Однорукий бандит».


Стіл.
Ігровий стіл загалом.


Сигнальний хід.
Частина фіктивної гри (дає знак для ставки).


Сироти.
Два сектора в рулетці.


Сусідні номера.
Розташовані на окружності номера поруч, один з одним, або частини сектора і, відповідно, між двома впадинками для кульки.


Стихійне лихо.
Можливий результат спроби (в теорії ймовірності). При грі в кістки можливі 6 результатів, при рулетці - 37.


Ставка.
Сума жетонів, яку ставить гравець.


Тронка.
Щілина на столі для чайових.


Табло.
Місце гри гравця, де розміщуються ставки.


Тенденція.
Прагнення направити хід гри в певний напрям.


Тенденційний гравець.
Гравець, який слідує певному напряму гри.


Зрівнювання.
Відновлення однакової участі в певній тривалості гри окремих шансів одного виду шансів. Протилежність до екарту.


Зрівнювання тенденція.
Розвиток в напрямку вирівнювання.


Зрівнювання відносне.
На противагу до абсолютного вирівнювання тільки процентне наближення до зрівнювання.


Зрівнювання проміжне.
Явище зрівнювання в екарті.


Зрівнювання лінія (нульова лінія).
Лінія, яка вказує, відповідно, або зрівнювання, або відхилення від зрівнювання.


Зрівнювання гравець.
Гравець, який сподівається на зрівняння.


Фаворит.
Частина шансу яка з'являється надмірно часто. Має значення: даючий привілеї плейн (повний).


Фігури.
Поділ безперервності на графічні закономірності.


Фіктів.
Не реально.


Фінальна гра.
Ставка на числа тільки з однією рулеткою для двох табло.


Кулька-предмет.
За допомогою неї визначається числова послідовність.


Шанси.
Принципові можливості ставок на табло.


Екарт.
Відхилення, виникаюча перевага одного шансу.


Екарт тривалість.
Кількість ходів, які потрібні для нового досягнення нульової лінії.


Екарт вершина.
Найбільше відхилення від нульової лінії.


Екарт гра.
Гра на продовження або припинення екарту.


Екарт проміжний.
Розташування між вершиною екарту та нульовою лінією екарту, які утворюють власну нульову лінію.


«Novomatic»
Група компаній (нім. Novomatic Group of Companies) - великий австрійський концерн, основний вид діяльності якого є розробка і виробництво ігрових автоматів, а також програмного і апаратного забезпечення до них. Має свої представництва у всіх країнах Європи, а також в СНД, Африці і Південній Америці.